Державний акт на право власності на земельну ділянку

Державний акт на право власності на земельну ділянку

Технічна документація зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою включає:- виписку з рішення відповідної ради або державної адміністрації про надання у постійне користування,передачу у власність або продаж земельної ділянки,договір відчуження земельної ділянки (договір купівлі-продажу,дарування,міни,інші цивільно-правові угоди),рішення суду;- заяву власника землі або землекористувача про складання державного акта;- технічне завдання на розробку технічної документації зі складання державного акта;- висновок державного органу земельних ресурсів Держкомзему України про наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності);- висновок органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності);- журнал польових вимірювань (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності);- кадастровий план земельної ділянки,складений за результатами зйомки;- збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів;- відомість обчислення площі земельної ділянки;- відомість обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки;- експлікація земельних угідь згідно з формою 6-зем.

Довгострокові межові знаки передаються на зберігання власнику або користувачу земельної ділянки,про що складається відповідний акт. Акт складається у трьох примірниках,підписується власником або користувачем земельної ділянки,виконавцем робіт і представником районного (міського) відділу (управління) земельних ресурсів Держкомзему України. Один примірник додається до технічної документації зі складання відповідного державного акта,другий — передається виконавцю робіт,третій — видається разом з державним актом на землю власнику або користувачу земельної ділянки. Власник або користувач земельної ділянки попереджається про відповідальність за порушення чи знищення вказаних знаків.

Земельний кодекс України (ЗКУ)

Окремо слід наголосити, що до створення системи реєстрації прав на нерухоме майно ч. 6 статті не має механізму реалізації. Законодавець намагався це врахувати і п. 3 Закону України від 05.03.2009 N 1066-VI (яким ст. 125 ЗКУ викладена у чинній редакції) передбачає, що «[д]о створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень: відмітку про відчуження земельної ділянки на державному акті на право власності на землю (земельну ділянку), що відчужується, здійснює нотаріус та орган, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок; право власності або право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації земельної ділянки».

У разі набуття права власності на земельну ділянку кількома набувачами або у разі відсутності на відповідному державному акті місця для проставлення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку набувачеві або відчужувачеві земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня подання ним до органу, який здійснює видачу зазначеного акта, документів, передбачених законодавством, видається державний акт на право власності на земельну ділянку.

Читать еще -->  Где оставить жалобу на жкх

Державний акт на право власності на земельну ділянку

1. Формування нової земельної ділянки. Після державної реєстрації земельної ділянки, що відбувається в порядку, передбаченому ПКМ У «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 № 1051, на підставі ч. 4 ст. 30 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» зацікавлення особа має право подати Державному кадастровому реєстратору заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки. Державний кадастровий реєстратор передає таку заяву до органів державної реєстрації прав для реєстрації останніх. Документи, оформлені за результатом розгляду заяви, надсилаються Державному кадастровому реєстратору органом реєстрації прав для видачі заявникові.

Положення даної статті є новелою, привнесеною ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» від 05.03.2009. До цього щодо права власності та постійного користування діяли правила, за якими право на земельні ділянки виникало виключно після його оформлення відповідними документами. Це правило було закріплено і у первинній редакції ЗКУ УРСР 1990 p., і в ред. 1992 p. (ст.ст. 22,23). Таке ж правило було закріплено у ЗКУ УРСР 1970 р. (ст.ст. 20-22). ЗКУ УСРР 1922 р. аналогічного правила не містив, хоча й передбачав видачу певних посвідчуючих документів після державного запису (державної реєстрації) утворених землекористувань (ст. 193), вказуючи при цьому, що інші документи є недійсними та не є доказами законності землекористування (ст. 194). Викладене необхідно враховувати, маючи справу із земельними ділянками, права на які могли виникнути під час дії нечинних нині актів законодавства.

Державний акт на земельну ділянку

З 1992-2001 рр. в Україні діяв державний акт на земельну ділянку рожевого (червоного) кольору, який не містив кадастрового номеру земельної ділянки. Виключення з цього випадку існувало тільки щодо м. Києва, в якому в другій половині 90-х років було впроваджено програмний комплекс «Кадастр». За допомогою ПК «Кадастр» здійснювалось ведення Київського міського земельного кадастру. Державні акти на земельну ділянку, що видавались в місті Києві після запуску міського земельного кадастру містили кадастровий номер земельної ділянки скороченого типу, наприклад 66506038, без зазначення коду адміністративно-територіального поділу для м. Києва (8000000000).

Справа в тому, що до цього часу власник земельної ділянки ідентифікувався за прізвищем, ім’ям, по-батькові (якщо юридична особа, то за найменуванням). Коли ім’я чи найменування зазначалось з помилками, то виникали проблеми, пов’язані з розпорядженням правами щодо такої земельної ділянки. Держакт з помилками не давав можливості укласти будь-які договори, а вирішувалась така проблема, зокрема шляхом видачі дублікату держакту через втрату держакту з помилкою. Оновлена форма держакту зразка 2008 року вирішила такі проблеми.

Читать еще -->  День в сизо за два в колонии свежие новости

Турківська районна рада

Земельна ділянка розташована під приватизованим об’єктом нерухомого майна, підлягає продажу власнику цього об’єкта. Крім того, щорічно місцеві ради або місцеві адміністрації повинні готувати і затверджувати переліки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об»єктами нерухомості для приватизації .

Я отримав держаний акт на право приватної власності на землю (красно-жовтого кольору). Зараз в нашому селі люди отримують держані акти нового зразка – на право власності на земельну ділянку (зеленого кольору). Чи є мій акт чинним та чи необхідно його обміняти на державний акт нового зразка?

Как зарегистрировать право собственности на земельный участок в Украине, на рус

Загальний строк проведення державної реєстрації права власності має складати 14 робочих днів. Орган державної реєстрації прав у день прийняття рішення про державну реєстрацію видасть Вам або надішле рекомендованим листом з описом вкладення витяг з Державного реєстру прав разом з документами, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав, одним із способів, який Ви зазначили у заяві про державну реєстрацію.

  • заявление установленной формы;
  • копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Украины, вид на жительство лица, проживающего в Украине, национальный, дипломатический или служебный паспорт иностранца или документ, его заменяющий);
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц — налогоплательщиков (идентификационный код) (кроме случаев, когда лицо по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующие органы государственной власти и имеет отметку в паспорте гражданина Украины);
  • документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из Государственного реестра прав (квитанция);
  • документ об уплате государственной пошлины (квитанция) (кроме случаев, когда лицо освобождено от уплаты государственной пошлины);
  • документы, подтверждающие возникновение, переход или прекращение права собственности на земельный участок (государственный акт на право собственности на земельный участок, договор купли-продажи, дарения, решения суда).

Об утверждении Инструкции о порядке составления, выдачи, регистрации и хранения государственных актов на право собственности на земельный участок и право постоянного пользования земельным участком и договоров аренды земли

Додаток 3
до п. 3.5 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі

3. Голові Рескомзему Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів довести цей наказ до відома всіх місцевих державних органів земельних ресурсів, а також суб’єктів підприємницької діяльності, що виконують роботи з питань землеустрою.

Ссылка на основную публикацию